HAKKIMIZDA

Bizler doğaya ve denize gönül vermiş, doğaya saygılı profesyonelleriz.

Biz Kimiz ?

Bizler doğaya ve denize gönül vermiş, doğaya saygılı profesyonelleriz.

Mekin GÖZEN (Gözen Havacılık YKB.)

Turgut KONUKOĞLU (Sanko Holding)

Necmettin YAY (Seafari Balıkçılık CEO’su)

Av. Erim BENER (Bener Hukuk Bürosu),

Av. Can ÖZER (Özer Hukuk Bürosu)

Mim. Sinan KURAN (KRN Mimarlık)

Sinan KOSİF (Kosifler  Grup Yönetim Kurulu Üyesi)

Dr. Serdar GÜNSEREN (IGFA Türkiye) 

 

Amacımız;

Akdeniz havzasında ve ülkemizde düzenlenen Sportif Balıkçılık Turnuvalarının  ötesi ve üzerinde , bu spora gönül vermiş ve verecek olan davetli katılımcıların macera, heyecan  gibi  tüm arzularını karşılayan, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı medyada geniş yankı bulacak bir  Sportif Balıkçılık yarışmaları finali veya Grand Slam’i organize etmek...

Bu  spora gönül vermiş ve verecek olan üst düzey katılımcılarla sponsorlarımız ve müstakbel sponsorlarımızı  yeni, heycanlı ve keyifli bir  ortamda buluşturmak.

Ülkemizde sportif balıkçılık aktiviteleri gerçekleştirerek önemli bir Deniz  turizm çeşidi olmaya aday sportif balıkçılık  turizmini teşvik etmek;

Gerek katılımcılar gerek ulusal ve sosyal medya aracılığı ile doğa ve çevre bilinci ve farkındalığı yaratarak sürüdürlebilir balıkçılık ve sürdürülebilir çevre ile  turizm endüstrisinin geleceğini korumak

Tolumsal farkındalık yaratarak bireylerin  sadece kendi nesilleri için değil gelecek nesiller için de özenli olmalarını sağlamak.

Neden Sportif Balıkçılık?

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da yürütülen çalışmalar, amatör avcılığın bu ülkelerde milyonlarca insan tarafından yapıldığını ve büyük bir ekonomi oluşturduğunu göstermektedir.

Sportif Balıkçılık, Türkiye'de de ilgi görmekte iç sular yanı sıra kıyı ve deniz alanınca zengin farklı ekosistemleri ve ekonomik aktiviteleri barındıran ülkemizde önemli bir ekonomik potansiyel yarattığı bilinmektedir.

Rekreasyonel balıkçılık uzun yıllardır yapılan, sevilerek hızla yaygınlaşan bir turizm aktivitesidir.

Sportif balıkçılık, gerçekleştirildiği bölgede doğrudan ve dolaylı ilişkili olduğu sektörlerde ekonomik bir aktivite yaratır (SFITUM, 2004). 19 Avrupa ülkesinde % 9,5 oranla toplamda 44,8 milyon amatör balıkçı bulunmaktadır. Avrupa'da Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde, amatör balıkçılık yalnızca kaynaklar üzerindeki baskıyı artıran önemli bir boş zaman aktivitesi değil aynı zamanda Avrupa'da yıllık 25 milyon amatör balıkçının 25 milyar Avro harcadığı bir ekonomik aktivitedir.

Benzer şekilde, Amerika'da tatlı ve tuzlu sularda gerçekleştirilen amatör balıkçılık çok önemli bir ticaret ve istihdam kaynağıdır. Sadece ABD genelinde 65 milyona yakın kayıtlı amatör balıkçı ile 18 milyar dolar gelir, 52,4 milyar dolar satış, 30 milyar dolar katma değer, 72 milyar dolar seyahat ve 370.000 kişilik istihdam neticesinde, sektörün ekonomiye konsolide katkısı 220 milyar dolar civarında olmaktadır. (NOAA, 2013).

Bu doğrultuda, Türkiye'de turizmin çeşitlendirilmesinde ve özellikle kıyısal alanların gelecekteki sürdürülebilir gelişiminde Rekreasyonel ve Sportif Balıkçılık büyük önem taşımaktadır.

Kılıç’giller (Billfish) ve Ton’giller (Tuna) türlerinin avcılığının da dahil olduğu Big Game (Büyük Av) ile Offshore (Açık Deniz) segmentleri, Sportif Balıkçılığın “Formula 1’i ” sayılmaktadır.

Yukarıdaki bilgiler ülkemizde bu sektörün, ne kadar ilgi çekeceği ve  büyüyebileceği hakkında da fikir vermektedir.

Ülkemizde Sportif Balıkçılık gerek katılım gerek sektörel olarak büyük bir atılım içindedir. Özellikle üst düzey gelire sahip tekne sahibi iş adamları, değişim ve macera ruhu ile sportif balıkçılık yapmakta ve ülkemizde düzenlenen yarışmalara katılmaktadır. Bu tür yarışmalara katılmak ve derece almak artık bir prestij yaratmaktadır.

IGFA Nedir?

1939 yılında kurulan ve merkezi Amerika’da bulunan IGFA, kar amacı gütmeyen ve üyeler tarafından desteklenen bir kuruluştur.

IGFA bu yıl kuruluşunun 75. yılını kutlamakta ve dünyada seçilmiş 321 temsilcisi 22.000 üyesi bulunmaktadır. IGFA Türkiye’de. Elvio PENNETTİ ve Dr. Serdar GÜNSEREN  tarafından temsil edilmektedir.

Sportif Balıkçılık ile ilgili rekorlarını kayıt altına alan, Sportif Balıkçılık kurallarını belirleyen ve onayan öncü ve lider bir kuruluş olan IGFA, bunun yanı sıra tüm dünyada sucul yaşam alanlarının korunması için çalışan en büyük ve en önemli uluslararası dernektir. IGFA bu çalışmalarını tüm dünyada temsilcileri, biyologlar ve çeşitli kuruluşlar ile sürdürmektedir.

IGFA Rekerasyonel ve Sportif Balıkçılığın keyifli bir şekilde sürdürülebilmesi için balıkları ve sucul yaşam alanlarını etkili bir şekilde korunmasını teşvik ederek bilimin ışığında oluşturduğu eğitimler, koyduğu kurallar, etik ve sorumlu balıkçılık ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir.

75 yıllık çalışmaların sonucu IGFA artık rekreasyonel balıkçılık konusunda dünya otoritesi haline gelmiştir. IGFA rekreasyonel balıkçılık ile bilim arasındaki köprüyü kurmuştur.

75 yıl önce su kaynakları limitsiz görülmekte iken günümüzde birçok balık türü ve sucul yaşam alanları tükenme tehdidi altındadır. Sportif ve rekreasyonel balıkçılığın karşı karşıya kaldığı bu durumla ilgili olarak IGFA, sürdürülebilir balıkçılık alanında da lider bir rol üstlenmiş olup dünya olta balıkçılığı tarihinin korunması ve kayıt altına alınması konusunda da çalışmalar yapmaktadır.

IGFA, rekreasyonel balıkçılığın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapılması gereken en önemli işin, gençleri balık biyolojisi ve su yaşam alanları ile ilgili eğitmek olduğuna inanmaktadır. Bu amaçla, IGFA çocuklara yönelik çevre yönetimi ve etik olta balıkçılığı önemi hakkında uygulamalı balıkçılık ve Deniz Bilimleri eğitim programları geliştirmiştir.

2013 yılında, IGFA eğitim programı üzerinden 48.919 çocuğa ulaşılmıştır. 1998 yılından bu yana yaklaşık 450.000 çocuğa insan etkisinin çevrelerindeki dünyayı nasıl etkilediğini ve çevre koruma önemi hakkında eğitim verilmiştir.

Bu eğitimler etik olta balıkçılığı ile somutlaşmakta ve gelecekte bizleri bekleyen kötü durum için pozitif yönde proaktif davranış değişikliğini sağlamaktadır.